Miten ajan automaattisesti Linux - systemd - käyttäen AFRN - client sovellusta!

Linux ja systemd hyödyntäen voimme ajaa automaattisesti taustalla AFRN - Client sovellusta. Alla koodin pätkää jota voi sitten halutessaan muunnella.

Huomio!

Kansio jossa FRNClient - pitäisi olla on /opt

Luodaan tiedosto komennolla

sudo nano /lib/systemd/system/FRNClient.service

SIsällöksi seuraavanlaista tekstiä!

[Unit]
Description=FRNClient
After=multi-user.target

[Service]
Type=idle
ExecStart= /opt/FRNClient/FRNClientConsole.Linux-amd64.5000r

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Tämän jälkeen CTRL -X ja vielä muutama komento

sudo chmod -R a+w /opt/FRNClient

sudo chmod 644 /lib/systemd/system/FRNClient.service

sudo systemctl reload-daemon

sudo systemctl enable FRNClient.service

Näiden komentojen jälkeen voit katsella seuraavien komentojen avulla onko FRNClient - toiminnassa

sudo systemctl status FRNClient.service

tai

sudo systemctl restart FRNClient.service

tai

sudo systemctl stop FRNClient.service

Kuten myös

sudo systemctl start FRNClient.service

Tällä siis FRNClient käynnistyy automaattisesti uudellen käynnistyksen myötä ja jos kaikki on oikein niin radiolinkin pitäisi toimia.

Itse olen tätä soveltanut omassa radiolinkissäni Debian 10 Busterin myötä.

Ja komennolla

sudo journalctl -u FRNClient.service

näet logit…

Tuon koodin myötä voimme ajaa vaikka 3 AFRNClient - kokonaisuutta yhdellä Raspberryllä vaikka olisi jokin työpöytäkin asennettu…