FreeBSD 12 - Suomenkieliseksi ( Shell )

FreeBSD - Suomenkieliseksi ( Shell )

1 - Tiedostoon nano /etc/rc.conf

keymap=“fi”
allscreen_flags="-f gallant.fnt"

2 - Tiedostoon nano /etc/login.conf

Default - kohtaan…

:charset=UTF-8:
:lang=fi_FI.UTF-8:

finland|suomalaisten:
:charset=UTF-8:
:lang=fi_FI.UTF-8:
:tc=default:

me:
:charset=UTF-8:
:lang=fi_FI.UTF-8:

4 - Tiedostoon nano .login_conf

me:
:charset=UTF-8:
:lang=fi_FI.UTF-8:

Lopuksi komennot

cap_mkdb /etc/login.conf

pw user mod root -L finland

pw user mod käyttäjä -L finland

Lopuksi uudelleen käynnistys… ja kas FreeBSD 12 - osaa suomenkieltä varmasti!

Versio 13 taitaneen jo äät ja ööt terminaalissa…

Tuolta voit katsella mitä kaikkea FreeBSD - käyttöjärjestelmällä voipi kokeilla

http://handbook.kasikirja.net/index.html ja tietysti google auttaa!